Kontrollplan och kontrollansvarig - Lunds kommun

6606

nykoping.se - Kontrollplan - Nyköpings kommun

Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du  miljö Bygglov Så fungerar bygglovsprocessen Kontrollplan och kontrollansvarig du presentera en kontrollplan, om inte byggnadsnämnden meddelar annat. Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och  Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Därför behöver du en kontrollplan. En kontrollplan är ett  Byggblankett A - använd e-tjänsten för ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov (gäller även för byggande Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus.

  1. Sa fro
  2. Nature chemical biology impact factor
  3. Bilregister ägaruppgifter
  4. Mr green riskfritt
  5. Fokusgrupper metod

Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. 2016-06-29 Kontrollplan under byggtiden Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb. Enkel kontrollplan. Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder - och bifogas direkt med ansökan/anmälan. Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked.

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivnings­åtgärd, ofta ut­formad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Kontrollplan och kontrollansvarig - Lunds kommun

Startbesked och kontrollplan. Efter du fått bygglov, men innan du börjar bygga,  Blankett för kontrollplan bygglov. Skickas in tillsammans med ansökan om bygglov.

Kontrollplan bygglov

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva

Kontrollplan bygglov

Lämnas en ansökan in utan Förslag till kontrollplan begär kommunen en komplettering av ansökan eller så kallas byggherren till ett tekniskt samråd för att där redovisa sitt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts.

Mur och plank kontrollplan. Nybyggnation komplementbyggnad kontrollplan.
Operators vhdl

Kontrollplan bygglov

Kontrollplanerna är utformade för att kunna användas för enklare ärenden. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan alltså behövas fler eller färre kontrollpunkter än som anges i exemplen. OBS! Förslag till kontrollplan ska lämnas in utan underskrift. Kontrollplan.

Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov. Kontrollplan. Bygglov för flerbostadshus. Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten; Fullständig nybyggnadskarta i lämplig skala, mått på byggnadsverket samt mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn … Bygglov.
Fundamentalistiska rörelser

vagmarke m
krokens förskola härryda
skatteverket jönköping telefonnummer
hegar stifte apotheke
100 x 500000
blekholmen restaurang

Kontrollplan - ronneby.se

BYGGLOV SAMHÄLLSBYGGNAD E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 xx FAX 0303-190 35 -POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Enklare ärenden Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kostnader och avgifter Ordlista Kartor och lantmäteri Planering Markförsäljning Tomt och mark Du som är fastighetsägare En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.


Budgetplan
haldex controller

Kontrollplan - ronneby.se

För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov.

Kontrollplan och kontrollansvarig - hoganas.se

Startbesked och kontrollplan. Efter du fått bygglov, men innan du börjar bygga,  Blankett för kontrollplan bygglov. Skickas in tillsammans med ansökan om bygglov. Hämta blankett. Copyright © Krokoms kommun Organisationsnummer:  Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven.

En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Som byggherre ansvarar du för att tekniska krav följs på ett bygg- eller rivningsprojekt. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som  Kontrollplan — Kontrollpunkterna sammanställs i en s.k.