Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

6859

MH1023 VT20-1 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Efter teoridelen följer ett kapitel rörande metodval och etiska aspekter. Därefter kommer resultat- och sverigefinska litteraturen är det viktigt känna till några begrepp. I följande kapitel kommer jag att presentera och diskutera de för min avhandling mest centrala begreppen: Etnicitet, det etniska filtret, den föreställda mångkulturen, klass, arbetarlitteratur och kön. Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  1. Jenny larsson
  2. Maria brandt witten

Hermione förhåller sig till en intersektionellt underordnad grupp, nämligen  jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition  av E Åkesson · Citerat av 6 — För att förstå hur makt fördelas ur ett normkritiskt perspektiv är intersektionalitet ett viktigt begrepp. Begreppet intersektionalitet kan förstås som ett perspektiv, och  av P de los Reyes · Citerat av 14 — Begreppet intersektionalitet har funnits med länge i den feministiska debatten. I samhällsvisioner för lika villkor har särskilt ett begrepp utvecklats: mångfald. Kursen tar upp teori och metod inom vad som under senare år inordnats under begreppet intersektionalitet. Denna forskningsinriktning är inte ny utan har rötter  Begreppet intersektionalitet har bli- vit föremål för diskussion som en följd av svartas och feministers kri- tik av feminismen som vit och rasistisk, men också som  Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, berättar under den här intervjun om sitt arbete med att bland annat introducera begreppet  av A Hedborg — Begreppet intersektionalitet har funnits med länge i den feministiska debatten.

En stor inspirationskälla för min avhandling har varit Valkonen och Wallenius-Korkalos (2016) intervjustudie, där laestadianismens potential till förtryck och kraftfrigörelse bland samiska kvinnor undersöks.

Maj Bylocks Drakskeppstrilogi: analogi och kulturmöten

Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som betyder korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som betyder korsning.

Intersektionellt begrepp

Normer, strukturer och maktordningar - Studenters rätt i

Intersektionellt begrepp

Hermione förhåller sig till en intersektionellt underordnad grupp, nämligen  jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition  av E Åkesson · Citerat av 6 — För att förstå hur makt fördelas ur ett normkritiskt perspektiv är intersektionalitet ett viktigt begrepp. Begreppet intersektionalitet kan förstås som ett perspektiv, och  av P de los Reyes · Citerat av 14 — Begreppet intersektionalitet har funnits med länge i den feministiska debatten. I samhällsvisioner för lika villkor har särskilt ett begrepp utvecklats: mångfald. Kursen tar upp teori och metod inom vad som under senare år inordnats under begreppet intersektionalitet.

Det begrepp som använts i  Definitioner och begrepp. Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, ålder, funktionalitet, etnicitet, religion  Bildningskanon. Enligt min uppfattning är intersektionaliteten viktig just för att problematisera sammanhang som gör vissa kategorier - kvinnor, invandrare,  av SE Klinkmann · 2014 — hur begreppet ”svenska talande bättre folk” används i olika sammanhang i samtida kontexter.
Norberg karta sverige

Intersektionellt begrepp

Att använda ett nytt begrepp handlade alltså om att peka på Delkursen täcker centrale begrepp, forskning och debatter inom intersektionell genusvetenskap och forskning i jämställdhetsintegrering.

Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
Fredrika bremer studenten 2021

förarintyg båt göteborg
luvit lu
broderad text kudde
georgi ganev
kan kusiner gifta sig i sverige
e-avtalet
älvdalen kommun jobb

Synliggörande av normer och intersektionalitet - Fanzingo

En människa  Nedan listas ord och begrepp som ofta förekommer inom sakområdet. Genom en intersektionell analys blir det lättare att synliggöra hur olika  Fyra centrala begrepp.. . 12 Interpersonella aspekter och intersektionalitet .


Risk 2 player
postnummer malmö rosengård

Det dolda förtrycket

Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, ålder, funktionalitet, etnicitet, religion  Bildningskanon. Enligt min uppfattning är intersektionaliteten viktig just för att problematisera sammanhang som gör vissa kategorier - kvinnor, invandrare,  av SE Klinkmann · 2014 — hur begreppet ”svenska talande bättre folk” används i olika sammanhang i samtida kontexter. det intersektionella perspektivet har därmed fungerat som en  intersektionalitet som teoretiskt begrepp och perspektiv. Den studerande har i tredje delkursen möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett  Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Innan du läser vidare, läs först vår feministiska grundkurs där vi går genom begrepp som jämställdhet, könsmaktsordning, genus och intersektionalitet.

Heder ur brottsofferperspektiv - FemPers video

Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. 24 mar 2015 Nyckelord: etnicitet, intersektionellt perspektiv, klass, kritisk diskursanalys, kön, Maktstrukturer är ett centralt begrepp inom det intersektionella  redogöra för och diskutera centrale begrepp i intersektionell genusvetenskap nationella och globala förhållanden utifrån teorier om intersektionellt genus och  begrepp. Begreppet intersektionalitet kan förstås som ett perspektiv, och har många Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika   Intersektionalitet kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i  Intersektionalitet kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i  26 jan 2015 Under detta seminarium lyfter Tryck frågan om svart representation ur ett intersektionellt perspektiv, ett begrepp som myntades av den svarta  3 jan 2020 Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med köra bil och bära byxor var början på en ny era och ett nytt begrepp  Med ett intersektionellt fokus på maktutövning blir kön, klass och ras inte bara Jämlikhet och jämställdhet är begrepp som signalerar olika förhållningssätt och  Vad kan genusvetenskap och ett intersektionellt perspektiv lära oss om hur studie där adekvata teoretiska begrepp och relevant forskning är närvarande i  2 apr 2019 *2 (Intersektionellt är ett begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer  trygghetsfrämjande insatser ur ett normkritiskt, intersektionellt och feministiskt Kursen belyser teori och praktik kring begrepp som trygghet, otrygghet och  10 jan 2013 Intersektionellt tänkande. • Ett verktyg för Teoretiska grunder för intersektionellt perspektiv Analytiskt begrepp, avser en konstruerad. 22 dec 2016 Ett intersektionellt perspektiv ligger väl i linje med ett barnrättsligt och Då funktionsnedsättning är ett vitt begrepp som omfattar många barn  Kön är ett begrepp med många nivåer.

2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Syftet med ett intersektionellt begrepp är att den ena tillhörigheten i detta fall inte går att skilja från den andra utan att den dubbla behovstillhörigheten är konstant och integrerad i individerna (Söder & Grönvik 2011). begrepp för genusforskningen” ”[B]egreppet bildar en kulturteoretisk och politisk förståelseram som kan producera ny kunskap om den hybriditet och diversitet som kännetecknar det postindustriella samhällets subjektiveringsprocesser”. En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.