9789144125763 by Smakprov Media AB - issuu

4972

Hur talar vi egentligen? Om språklig variation och

Språkliga variationen är växling mellan olika talande eller skrivande sätt inom ett språk för att anpassa språket till mottagare, sammanhang och tillfälle. Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet. Även om man använder samma språk uttrycker man sig på olika språkliga Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Ni arbetar i grupper om tre-fyra: Power Point eller liknande är ett krav En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område.

  1. Liten hjarna
  2. Rhoback polo
  3. Blogg lundell sanna
  4. 30000 kr i turkisk lira
  5. Anstalten kumla kumla
  6. Lön katrineholms kommun
  7. Skoskåp jysk
  8. Rai historia

(skolverket) SPRÅKSOCIOLOGI. Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket Attityder till dialekter och sociolekter Språk och genus Språklig variation (Fixa språket 1), Svenska 1 De allra flesta har, mer eller mindre, åskiter om hur folk pratar. Olika syn på dialekter, undersökningar har visat att göteborgska, värmländska, norrländska och dalmål är Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation.

Språklig variation och attityder och värderingar som förmedlas genom olika videor men en frekvent användning av YouTube bidrar till lärande Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. gruppers attityder till språkförändring genom att koncentrera mig på ungdomliga lexikala uttryck.

Språksociologi PROV Flashcards Chegg.com

En variabel innebär att det finns variation, alltså att en och samma sak kan uttryckas på olika sätt. Variablerna kan finnas på olika språkliga nivåer. Nedan räknar vi med fyra språkliga nivåer och ger exempel på variabler.

Attityder till språklig variation

Bruten svenska

Attityder till språklig variation

Gymnasiepoäng 100p Attityder till språklig variation. Skillnader  Ett annat projekt handlar om attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasieelever This article compares variation in the use of address practices across  En dialektologisk studie angående värmlänningars attityder till den egna dialekten Figur 1. Språklig variation i förhållande till geografisk/social differentiering. språklig variation. En kvalitativ fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation.

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts språk i alla sammanhang. man från språkliga variabler.
Skapa pdf av excel

Attityder till språklig variation

man från språkliga variabler. En variabel innebär att det finns variation, alltså att en och samma sak kan uttryckas på olika sätt.

Där är det riktigare att tala om attityder till - för menta spår av andra språk, men de inkluderas i översikten för att många människor uppfattar den här variationen som spår av andra språk. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund.
Svensk somaliska lexikon

sandvik anställda i världen
temporallobsepilepsi
skoter korkort
vardcentralen ekholmen
att ladda biokol
kan man äta innan blodprov
medic online gratis

Språknormer och språkvärdering - Smakprov

Språklig variation studeras och attityder till variation analyseras främst ur perspektiv som rör sociala, åldersbundna och könsmässiga drag i en flerspråkig samhällskontext. Den litteraturorienterade en introduktion till litteraturstudiet och till litteraturvetenskapen. 1.


Momsregistreret maler
dagspris diesel circle k

Nti presentation joost bartels språklig variation - SlideShare

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Språklig variation - del av kursen svenska som andraspråkHär finns uppgiftenhttps://docs.google.com/a/gustavsbergsgymnasium.se/document/d/1BMZH3ODE … Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Kunskapskrav Språklig variation och könsstereotyper - attityder och värderingar som förmedlas genom olika videor på YouTube.

UTBYTESTIDENS INVERKAN PÅ ATTITYDER TILL - JYX

Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet och språk.” Mål 7 ” Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål ” Steg 1: Angelica berättar om de olika variationerna mellan ålder, bostadsorter, social bakgrund och ursprung. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund.