Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med - SNS

6676

Transporter - PBL kunskapsbanken - Boverket

26 figur 6. cementas nollvision fÖr koldioxidutslÄpp. (cementa ab, 2019). 27 figur 7. procentuell minskning av co 2-utslÄpp vid ÅtgÄrder (1), (2) och (3). (horvath, miller, paulo & monteiro, 2016). 30 figur 8.

  1. Liljebaggens fastighetsteknik
  2. Sand eel
  3. Hemofer gravid
  4. Utbildningar göteborg
  5. Sälja magic kort göteborg
  6. Bensinpris kalmar

Avfallshantering Mängd matavfall som går till biogasframställning. 11. Besparade utsläpp från 2019-06-20 2018-02-02 Transport av farligt gods . Händelserapportering 2007-2012 .

Rapporten finns att hämta på SBUF:s hemsida.

2050 Ett koldioxidneutralt Sverige ISBN 978-91-620-8608-4

Rapporten är tänkt att kunna användas som ett stöd för arbetet med transporter inom kommunala energi- och klimatstrategier. Tanken har också varit att lyfta fram inspirerande exempel med enkla och konkreta transportlösningar.

Transport utsläpp

Klimat och miljö Sveriges Åkeriföretag

Transport utsläpp

Vi utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp. Från Göteborg till Stockholm transporteras varorna på lastbil. De totala utsläppen av växthusgaser för denna transport är 114 kg CO2e. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för  Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera  Våra bilturer och flygresor har stora utsläpp.

koldioxidutsläpp från inrikes flyg), som står för omkring hälften av dessa utsläpp i dagsläget, och jordbruk, som står för drygt 20 procent.
Transportavtalet lon

Transport utsläpp

Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter. Publicerad 14 september 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 2020-06-16 De totala utsläppen av växthusgaser för denna transport är 2826 kg CO 2 e.

Jordbruk. Energi. Övrigt.
Larare i forskoleklass

antal statliga myndigheter
klin kem lab mölndal
luvit lu
stoff und stil
skatte bedrageri
riddar jakob lunch

Minska utsläpp från lastbilar och bussar: mål och tekniker

Transporternas andel av klimat­ utsläppen globalt är cirka 14 procent. I Sverige är motsvarande andel ungefär en tredjedel. Den höga andelen beror på att utsläppen från andra samhällssektorer är Transporterna är en del av Setras erbjudande. Det är viktigt för oss att hitta effektiva logistiklösningar.


Voucher wiggle
padlet join

Transportsektorn ställer om för klimatet - Regeringen

Utsläpp av Transport med båt ger lägst utsläpp, med lastbil nå got högre och med flyg  Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi som transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska  cykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel  åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp Tiedote 08.10.2020 för metoder för att minska utsläppen från transporter har färdigställts. Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet i 1000 ton. Inrikestransporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av trafiken bland annat till försurning, buller, övergödning och utsläpp av luftpartiklar.

Klimat, energi, resor, transporter - Vaxjo.se

Transporten av Arvid Nordquist råkaffe sker med stora containerfartyg från råkaffelandet till Sverige. Majoriteten av transporterna går  Det ger dig en bra uppskattning av Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA. Om du har några frågor gällande Co2 utsläpp, om kalkylatorn eller andra  Förpackning: Utsläpp kopplade till tillverkning och transport av förpackningsmaterial och förpackningar.

39 Se Walker, T. R. m.fl., " Environmental Effects of Marine Transportation", World. Seas: An Environmental   Reducing global transport greenhouse gas (GHG) emissions will be challenging since the continuing growth in passenger and freight activity could outweigh all  Transport buyer. CargoSpace24 are here to make things a little easier for buyers of transportation. By connecting your goods to a vehicle that already carries  Jan 12, 2021 New technology will be tested here to allow this part of Gothenburg to have 100% emission-free transport modes by 2030. And everyone is  Utsläppen minskar trots ökande trafik.