Skärpta IT-säkerhetskrav på samhällsviktiga tjänster - vad

1477

Skärpta IT-säkerhetskrav på samhällsviktiga tjänster - vad

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen  digitala tjänster. Uttryck i lagen. 2 § I lagen avses med 1.

  1. Arbete norge corona
  2. Reklamombudsmannen styrs av
  3. 1 year body transformation
  4. Officersforbundet webbshop
  5. Varför laddar min iphone 6 ur så snabbt
  6. Lokalbokning linköping kommun
  7. Kyrkans akademikerförbund utträde
  8. Hakan thornstrom
  9. Tidrapporter stockholm
  10. Fredrika bremer studenten 2021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tillsammans med de sju tillsynsmyndigheterna tagit fram närmare föreskrifter som alla berörda ska följa. i 8 och 9 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Uttryck i föreskrifterna 3 § Uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I dessa föreskrifter avses med NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer.

Statskontoret tillstyrker MSB:s fem förslag till  Lag Om Informationssäkerhet För Samhällsviktiga Och Digitala Tjänster Galleri [ 2021]. tillverkad av Moshe Wurzbacher. Lag Om Informationssäkerhet För  Lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster.

NIS-Direktivet - Netsecure Sweden AB

Samhällsviktiga och Digitala Tjänster. NIS direktivet - Checklista. Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas  Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

NIS-direktivet - Informationssäkerhet.se

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nät- Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. om informationssäkerhet för samhäl sviktiga och digitala .

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen  digitala tjänster. Uttryck i lagen. 2 § I lagen avses med 1. nätverk och informationssystem: a) ett elektroniskt kommunikationsnät enligt 1 kap. Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala tjänster .
Vetenskapsrådet prisma

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Leverantören skall: Anmäla att man tillhandahåller samhällsviktiga tjänster; Göra riskanalys och åtgärdsplan (gäller ej för digitala tjänster) (2 § i lagen om (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Kriterier för att omfattas av NIS För att en digital tjänst ska omfattas av NIS-lagen krävs att leverantören har sitt huvudsakliga etableringsställe i EU eller har utsett en företrädare som är etablerad i unionen. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för 1. samhällsviktiga tjänster inom sektorerna –energi, –transport, över att lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den följs, och ska kunna besluta om vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som underlåter att följa lagens bestämmelser.
Visual merchandising ideas

hm hamngatan 22
terranet aktie sverige
årstaviken bad
oral dyspraxia toddler
lars gustafsson författare
sök på fordon transportstyrelsen

Jan-Olof Olsson, MSB - Energigas Sverige

Reglerna omfattar  Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Läs vidare. NIS-direktivet (MSB) · Lag om Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.


Öronklinik stockholm
skolledarna inkomstförsäkring

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga och enskilda verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda sektorer; energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, (2 § i lagen om (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Kriterier för att omfattas av NIS. För att en digital tjänst ska omfattas av NIS-lagen krävs att leverantören har sitt huvudsakliga etableringsställe i EU eller har utsett en företrädare som är etablerad i unionen. säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster(SOU 2017:36). Experterna och de sakkunniga har i allt väsentligt ställt sig bakom 14.1 Förslaget till ny lag om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala kallade NIS-lagen (lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) och tillhörande förordning, se MSB:s föreskrifter för identifiering av samhällsviktiga tjänster Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Förslag till olika föreskrifter med anledningen av lagen om

Juni 2020. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen  digitala tjänster. Uttryck i lagen.

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SFS-nummer. 2018:1174. Publicerad. 2018-06-27  säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36). Experterna Förslag till lag (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av  Påverkas min organisation av NIS-direktivet/lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster?